جک

در حال نمایش 2 نتیجه

جک هیدرولیک به عنوان یک عضو اصلی در قطعات آسانسور هیدرولیک در دو نوع تک مرحله‌ای (SINGLE STAGE) و تلسکوپی یا چند مرحله‌ای (TELESCOPIC) تولید می‌شوند.

جک‌های تک مرحله ای:     

  • جک‌های تک مرحله ای یک تکیه همان جک‌های ساده هستند. به علت این که جک‌های یک مرحله‌ای ساختمان ساده‌تری دارند، همواره ارزان‌تر از جک‌های   تلسکوپی هستند. حداکثر فشار استاتیکی مجاز برای جک‌های تک مرحله‌ای 45 بار  است.
  • جک‌های تک مرحله ای دو تکیه:  در برخی پروژه‌ها  طول مسیر حرکتی طولانی و طول جک بلند می‌شود، به علت محدودیت‌های ناشی از تولید، حمل و نقل و جایگذاری جک در چاهک آسانسور، جک‌های یک مرحله‌ای به صورت دو تکه تولید و در محل پروژه به هم متصل می‌شوند.
  • جک‌های تک مرحله ای Home Lift : همان جک‌های ساده هستند که برای ظرفیت های پایین در سایز فشرده و با حجم کم روغن تولید می شوند.

جک های تلسکوپی:

این جک ها هنگام بسته شدن طول کوتاه‌ تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. این جک ها  به جک های دو مرحله ای ، سه مرحله ای و چهار مرحله ای دسته بندی می شوند و حداکثر فشار استاتیکی مجاز برای جک‌های تک مرحله‌ای 40 بار است.

جک هیدرولیک آسانسور مدل تلسکوپی هنگام بسته شدن طول کوتاه‌تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. جک هیدرولیک تلسکوپی به چند دسته تقسیم می شوند:

  • جک دو مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
  • جک سه مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
  • جک چهار مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی